Özel Güvenlik, güvenlik eğitimi almış personeller tarafından; avm, hastane, okul, site, fabrika gibi alanların güvenliğinin sağlanması işidir. Bu alanlarda güvenliği sağlamak çalışma ve iş verimini arttırırken üçüncü kişiler, müşteriler ve hizmet kullanıcıları için daha huzurlu bir ortam sağlar. Özel güvenlik personeli olabilmek için özel güvenlik sertifikasına sahip olmak gerekir.

Özel güvenlik sertifikası, belirli eğitimler sonucu eğitimi ve sınavı başarı ile tamamlayan adaylara verilmektedir. Sertifika sahibi olunduktan sonra kişiler diledikleri gibi özel güvenlik iş ilanları başvurabilir bu alanda kolaylıkla iş bulabilirler. Sertifikasız güvenlik görevlisi çalıştırmak yasal değildir ve cezası bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlisi şartlarını yerine getirmeyen hiç kimse firmalarda çalışamaz bu bir suçtur. 5188 Sayılı Kanun‘da bu konuya şu şekilde yer verilmiştir:

“Madde 19- Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:

 • a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.
 • c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Karşınıza çıkabilecek sertifikasız özel güvenlik ilanlarına itibar edilmemesi tavsiye olunur.

Özel Güvenlik Sertifikası

Özel güvenlik sertifikası alabilmek için belli eğitimleri ve sınavları tamamlamak gerekir. Sertifikayı alabilmek için şartlara uygun iseniz ve isteğinize göre silahlı veya silahsız eğitimlere katılmanız gerekmektedir.

 •  Özel Güvenlik Silahsız Eğitimi:
  -5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince Özel Güvenlik Silahsız Temel Eğitimi 100 saatlik bir eğitimdir.
  -TC vatandaşı olmak,
  -18 yaşını tamamlayıp 19 yaşından gün almış,
  -En az ortaokul mezunu olmak bu eğitimi alabilmek için gereken şartlardandır.
 • Özel Güvenlik Silahlı Eğitimi:
  -Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi için Özel Güvenlik yasası gereği 120 saatlik eğitimin alınması gerekmektedir.
  -En az lise mezunu olmak
  -TC vatandaşı olmak
  -21 yaşının doldurmuş, 22 yaşından gün almış olunması gereken şartlardandır.

Silahsız özel güvenlik sertifikası aldıktan sonra eğer gerekli şartlar sağlanıyorsa kısa bir eğitim ve sınav sonucunda silahsız sertifika silahlı özel güvenlik sertifikasına çevrilebilmektedir.

 • Silah Fark Eğitimi ( Silahsızdan Silahlıya Geçiş ):
  -Mevcutta silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olan kişiler; 21 yaşını doldurmuş 22 yaşından gün almış ise
  -En az lise mezunuysalar  20 saatlik Silah bilgisi ve atış eğitimine katılarak silahsız sertifikalarını silahlıya çevirebilirler.

Ayrıca özel güvenlik sertifiikasına sahip kişiler her 5 senede bir yenileme eğitimi almak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan kişiler kanun gereğince özel güvenlik personeli olarak çalışamazlar.

Özel Güvenlik Sertifikası Sınavı

Özel güvenlik eğitimini tamamlayan kişiler belirlene gün ve saatte özel güvenlik sınavına girebilirler. Silahsız eğitim sonucunda 100 soruluk bir sınava girilir. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üstü alan kişiler başarılı sayılır. Silah eğitim sonucunda ise 125 soruluk sınava girilir. Bu sınavın 100 sorusu silahsız özel güvenlik sınavı ile aynıdır. Kalan 25 soru silah bilgisinden sorulur. Silahlı özel güvenlik eğitiminin ayrıca uygulamalı atış sınavıda bulunmaktadır. Uygulamalı sınavda 5 mermi verilmektedir. Silahsızdan silahlıya geçiş eğitiminin sonucunda ise 25 soruluk bir sınava girilir ve uygulamalı sınava girilir.

Özel Güvenlik Eğitimi Nasıl Alınır ?

Özel güvenlik eğitimi almak için bulunduğunuz ilde bulunan bir eğitim kuruluşu ile görüşebilirsiniz. İzmir’de bulunan ve tecrübesi ile öne çıkan Çankırı Özel Güvenlik Kursu eğitim için iyi bir seçenektir. Görüşme yapıldıktan ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra özel güvenlik eğitiminize başlayabilirsiniz. Kayıt için gerekli evraklar:

 • Nüfus cüzdanın fotokopisi(1 adet)
 • Fotoğraf(8 adet biyometrik fotoğraf {3,25×2,5 cm ebatlarında})
 • Diploma fotokopisi
 • Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli sağlık raporu / Tam teşekküllü devlet hastanesinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli sağlık raporu

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Çankırı Özel Güvenlik Okulu ile iletişime geçebilir veya web sitemizdeki sayfaları inceleyebilirsiniz.